Varsling om årsmøte for 2019

Årsmøte 2019 i Lierskogen Vel og Samfunnslag avholdes tirsdag den 24.mars 2020 kl. 19.00 på Lierskogen Samfunnshus.
Les mer ...

Gang- og sykkelvei mellom Asker og Lierskogen

Ordførerne i Asker og Lier trykker på for finansiering av arbeidet.
Les mer ...

Årsmøte for 2018

Årsmøte i Lierskogen Vel og Samfunnslag ble avholdt tirsdag 19.mars kl. 19.00 på Samfunnshuset.
Les mer ...

Godt Nytt År !!!

Styret i Lierskogen Vel og Samfunnslag ønsker alle på Lierskogen et riktig Godt Nytt År.
Les mer ...

Oppdatert informasjon om Kommuneplanen

Fullt hus og stor interesse for kommuneplanen. Nedenfor følger link til Lier kommune og Multiconsult sin presentasjon fra allmøtet den 8. november 2018. Pluss Lierskogen Vel og Samfunnslag sitt oppdatrete innspill til planen.
Les mer ...

Orienteringsmøte om Kommuneplanen i Lier for 2017-2028

Torsdag 8. november 2018 kl. 18.00 på Lierskogen Samfunnshus
Les mer ...

Høsten 2018

En varm og tørr sommer er over, og vi tar fatt på et nytt halvår med drift av huset og oppfølging av aktuelle saker for Lierskogen Vel og Samfunnslag.
Les mer ...

Våropprydningsdugnad - Mandag 14.mai kl. 18.00

Vaktmester og Styret arrangerer utendørs dugnad for vår årlige våropprydning. Vi oppfordrer alle til å stille opp og ta i et tak for bygda og nærområdet vårt?.
Les mer ...

E18 - Støyskjerming av enkeltenheter

Statens Vegvesen har utfordret oss på å komme med innspill på konkrete/spesifikke boliger som er utsatt for støy fra E18.
Les mer ...

Lierskogen Vel - Veldedige formål

Foreningen Lierskogen Vel og Samfunns har som formål «å jobbe til det beste for bygdas innbyggere i saker som er av allmenn interesse».
Les mer ...