Varsel om årsmøte for 2023

Årsmøtet i Lierskogen Vel og Samfunnslag holdes på Lierskogen samfunnshus 19. mars kl 19.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 1. februar 2024. Saker meldes inn skriftlig til: LierskogenVSL@gmail.com

Invitasjon til årsmøtet kommer i postkassen i god tid før årsmøtet.
 


Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!

 

Med hilsen

Styret