Gapahuken i Grøstadmarka

I Grøstadmarka er det oppført en flott gapahuk til fri benyttelse. Den har kroker til to hengekøyer, turbok (skriv gjerne en hilsen), fine sitteplasser og ildsted. Det er imidlertid bålforbud mellom 15. april og 15. september og vi ber om at det ikke tennes bål i denne perioden eller når det er svært tørt. Flott om alle plukker søppel etter seg og tar med dette hjem igjen.

Gapahuken ble innviet 30. oktober 2022 og er gitt av Stiftelsen Erik Jølberg, i samarbeid med Lier kommune. Den er bygget av MyhreLaft med tillatelse av grunneier Jens Gravdal. Gapahuken har kunnet realiseres takket være dugnadsinnsats fra Lierskogen Vel og Samfunnsla, som også forvalter gapahuken med hjelp av 5-7 trinn ved Heia skole.

Det er merket sti til gapahuken fra Vestre Ostad vei, men man kan komme seg dit fra andre retinger også. GPS-koordinater:  59.824814 10.310392