Kunnskapskveld: Lastebil eller landskap? Om planer og prosesser på Lierskogen

Onsdag 25. oktober 2023 kl 19.00 inviterer vi innbyggere på Lierskogen til kunnskapskveld på samfunnshuset.

Vi får besøk av Even Smith Wergeland, som er førsteamanuensis på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, der han underviser og forsker innen arkitekturhistorie, byplanhistorie og arkitekturvern.

Even skal holde en kort forelesning om kommunedelplaner: Hva er en kommunedelplan, hva inneholder den og hvilke forventninger kan man ha til effekten av en kommunedelplan? Hvordan kan innbyggere påvirke? Deretter er det tid til spørsmål og diskusjon.

Med denne kunnskapskvelden lader vi opp til folkemøtet 7. november, og får innspill til hvordan vi kan jobbe godt i ulike planprosesser framover. Hvilke påvirkningsmuligheter finnes og hva får andre, lignende foreninger til?

Velkommen!
 

Even Smith Wergeland har en mastergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen med en oppgave om olympisk arkitektur (2007), og doktorgrad fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo med en avhandling om mobilitet i etterkrigstidens arkitektur og byplanlegging (2013). I stipendiatperioden ved AHO var Wergeland med i det NFR-finansiert prosjektet Routes, Roads and Landscapes og gjesteforsker ved Royal Holloway Geography Department, University of London. Han har vært postdoktor på Institutt for estetiske studier ved OsloMet og førstelektor i ved Institutt for landskapsplanlegging ved Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet, og har i tillegg flere års erfaring som byplanlegger ved byplankontoret i Stavanger og byantikvaren i Oslo. 
 
Wergeland har publisert en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige tekster om arkitektur, byplanlegging og arkitekturvern, ofte i skjæringspunktet mellom historiske forhold og dagens praksis. Han har blant annet skrevet om sportsarkitektur, urban transport, radikale vernestrategier, kulturell produksjon, lydkultur og kulturpolitikk, i tidsskrifter som Transfer, Journal of Design History, Agora, Nordic Journal of Architecture, International Journal of Cultural Policy, Soccer & Society, og Frontiers in Sport and Active Living, samt ulike antologier.  
 

---
Sted: Lierskogen samfunnshus, lillesalen.

Arrangementet er gratis.
Vi oppfordrer alle i Heia skolekrets til å bli medlem i Lierskogen Vel og Samfunnslag!
---

Illustrasjonen er fra prosjektet "Motopia" (1958), som viser veibasert byplanlegging på sitt mest optimistiske.