Vi støtter gode tiltak på Lierskogen

Lierskogen Vel og Samfunnslag tar i mot søknader om støtte.

Medlemskontingenten i Lierskogen Vel og Samfunnslag går i sin helhet til Vel-relaterte aktiviteter og omtrent halvparten deles ut igjen til gode formål på Lierskogen. Medlemmene bidrar altså til å gjøre Lierskogen enda bedre, og er en viktig grunn til å tegne medlemsskap!

Styret tar nå imot søknader om støtte til tiltak som kommer innbyggerne på Lierskogen til gode. Skriv en kort søknad der du beskriver hva du søker støtte til og hvilket beløp du søker om. Legg ved et enkelt budsjett som viser hva pengene skal brukes til og evnt bidrag fra andre støttespillere.

Søknad med budsjett sendes til LierskogenVSL@gmail.com innen 1. desember 2023. Svar på søknadene kan ventes medio desember.

I fjor delte vi ut 23 000,-, og mottakere var Heia skole, Lierskoven Dramatiiske Selskab (teateret), Regnbuen barnehage og Lier IL E-sport United.