Folkemøte 7. november 2023

Folkemøte om planprosesser på Lierskogen.

7. november 2023 kl 19.00 arrangerer Lierskogen Vel og Samfunnslag folkemøte på Lierskogen samfunnshus.


Lierskogen 2033 – hvordan ser det ut her da?
Hva kan vi gjøre i dag for en ønsket utvikling?

 

STATUS NÅ:
- Kommuneplanen skal antageligvis rulleres.
- Dpend har kjøpt to større tomter Sagvollskogen (221 mål, omregulert fra LNF til næring) og sivilforsvarstomta (67 mål).
- Det er planer om flere boligprosjekter og noen næringsbygg.
- Det er varslet en kommunedelplan for samferdsel.
 

PROGRAM:

- Velkommen ved styret i Lierskogen Vel og Samfunnslag.

- ’Pågående planprosesser på Lierskogen’ ved Thorgeir Bjerknes, virksomhetsleder Stedsutvikling og Plan i Lier kommune.

- ’Utviklingen av Sagvollskogen og forholdet til nærområdet’ ved Ola Semb og Amund Drønen Ringdal fra Dpend. Norconsult presenterer trafikkanalyse for området ved Ingerid Ane Spørck.

- ’Om trafikk og helhetlig planlegging på Lierskogen’ ved Ingrid Lønningdal, styreleder i Lierskogen Vel og Samfunnslag.

- Spørsmål og svar
 

Alle er hjertelig velkommen!

 

Vil du lese deg opp litt før møtet?

LVSL har utarbeidet et notat om trafikk, som kan lese her.
Norconsult sin trafikkanalyse kan leses i kort eller lang versjon.

---
Bildet er hentet fra: dpend.no/prosjekter/sagvollskogen/