Folkemøte 7. november 2023

Tema: Utviklingen av Sagvollskogen og Sivilforsvarstomta

Hold av datoen:

7. november 2023 arrangerer vi et folkemøte på samfunnshuset om utviklingen av Sagvollskogen (ca 221 mål) og Sivilforsvarstomta (ca 67 mål). Utvikleren, Dpend, vil informere om sine planer og det legges opp til innspill og spørsmål fra innbyggerne på Lierskogen.

Mer informasjon kommer.
Hilsen styret

 

 

---
Bildet er hentet fra: dpend.no/prosjekter/sagvollskogen/