Dialogmøte om Planinitiativ for Gamle Drammensvei 95

Invitasjon til dialogmøte 23. mai.

Lierskogen Vel og Samfunnslag inviterer Råstoff og deres nærmeste/berørte naboer til et dialogmøte om planer for utvikling av Gamle Drammensvei 95 (Råstoff). Interesserte kan melde seg på ved å sende en epost til styret@lierskogen.no, fortrinnsvis innen 15. mai.

Agenda:
Kort introduksjon ved Steinar Pettersen (Råstoff)/AD arkitekter
Spørsmål, kommentarer og samtale

Sted: Samfunnshuset
Tidspunkt: tirsdag 23. mai kl 18-19

Bakgrunnsinformasjon:
Sak 40/2023

Saken var oppe i Utvalget  for miljø og plan 26.04.23, der politikerne vedtok å utsette den for befaring, det vil si at saken kommer opp igjen i neste møterunde den 7. juni (Kommunestyret 20. juni). Lierskogen Vel og Samfunnslag har tidligere skrevet et høringssvar i saken som kan leses her.