Notat om trafikk

Notat omkring trafikksikkerhet og infrastruktur på Lierskogen

Lierskogen Vel og Samfunnslag har jobbet med å samle små og store problemer med trafikk/samferdsel i et notat. Notatet er oversendt Lier kommune i anledning kommundelplanen for samferdsel som har planlagt oppstart høsten 2023. Vi følger prosessen videre!

Notatet kan lastes ned og leses i sin helehet: Notat omkring trafikksikkerhet og infrastruktur på Lierskogen