Varsel om årsmøte for 2022

Årsmøte avholdes 28.mars 2023 kl.19.00 på Samfunnshuset.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 15.februar 2023.

Invitasjon til årsmøte kommer i postkassen i god tid før årsmøtet.

 

Med hilsen

Styret