Bli medlem!

Støtt oss ved å melde deg inn.

For tiden jobber vi blant annet med:
- Gang og sykkelvei mellom Lierskogen og Asker
- Innspill til Kommunedelplan for samferdsel
- Drift og vedlikehold av Samfunnshuset
- Registrering og tiltak mot Parkslirekne
- Kjentmannsposter

Og vi er glade for å ha ferdigstillt en gapahuk i Grøstadmarka, som alle kan benytte fritt.

Har du lyst å engasjere deg?
Fremover trenger vi bla en arbeidsgruppe som skal arbeide med høring ifm Kommunedelplan for samferdsel.
Send oss gjerne en epost til: styret@lierskogen.no

Støtt oss ved å melde deg inn via Vipps: 508648 eller konto: 1503 36 65889
Enkeltmedleskap: 250,-
Firmamedlemskap: 500,-

Lierskogen Vel og Samfunnslag er en forening for innbyggere i Heia skolekrets i Lier kommune. Foreningen har som formål å jobbe til det beste for bygdas innbyggere i saker som er av allmen interesse, samt å forvalte og drifte Lierskogen samfunnshus slik at stedets innbyggere har et høvelig samlingssted for sosiale og kulturelle aktiviteter.