Åpning av Gapahuken

Velkommen til åpning av gapahuken 30.10.2022 kl 12.00

Vi fyrer opp bålet og markerer at gapahuken er åpen for fri benyttelse! Legg søndagsturen innom og bruk anledningen til å ta post 20 i Kjentmannspostene som befinner seg nettopp her. B

Program:
12.00 - Bål og boller
13.00 - Ordføreren taler

Følg merket løype fra Vestre Onstadvei.
GPS koordinat: 59.824814,10.310392

Gapahuken er sponset av Erik Jølberg stiftelse og oppført i samarbeid mellom Lier kommune, grunneier Jens Gravdal og Lierskogen Vel og Samfunnslag. Vi er glade for at 5. klasse ved Heia skole tar ansvar for tilsyn ved gapahuken.

Velkommen!

Lierskogen Vel og Samfunnslag er en forening for innbyggere i Heia skolekrets i Lier kommune. Foreningen har som formål å jobbe til det beste for bygdas innbyggere i saker som er av allmen interesse, samt å forvalte og drifte Lierskogen samfunnshus slik at stedets innbyggere har et høvelig samlingssted for sosiale og kulturelle aktiviteter.

Støtt oss ved å melde deg inn via Vipps: 508648 eller konto: 1503 36 65889
Enkeltmedleskap: 250,-
Firmamedlemskap: 500,-