Nytt kjøkken på Samfunnshuset

Renovering ved full oppgradering av kjøkken er gjennomført i vinter.

Lierskogen Vel og Samfunnslag har gjennomført oppgradering av kjøkken på Samfunnshuset. Dette har vært mulig gjennom egeninnsats på flere hundre timer kombinert med økonomisk støtte fra Lier Kommune.

Dette innebærer at alt er nytt - komfyr, benker, skap, oppvaskmaskin, varmeskap. Kjøkkenet fremstår nå som oppgradert iht. dagens standard for et storkjøkken.

Spesiell takk til Kari Flåten, som tok initiativ til dette og spesifiserte nytt design med nye hensiktsmessige hjelpemidler.

Prosjektet har hatt en økonomisk totalramme på nærmere 500.000 kr.

Med hilsen Styret.