Møte med vei-vel'ene på Lierskogen

Ønske om tettere samarbeid.

Med mål om å få mere blest om Lierskogen Vel og Samfunnslag samt samfunnshuset vårt, så har styret invitert  vei-vel og borettslag i nærområdet til møte.

Hensikten med møtet var å gi informasjon om hva vi holder på med og at vi ønsker et tettere samarbeid med flere i bygda. Møtet ble avholdt i januar 2022 og det kom opp flere gode idéer til samarbeid og hvordan vi kan utvikle oss sammen.

Med hilsen Styret