Referat årsmøte og årsmelding for 2021

Linker til dokumenter nedenfor.

Her er link til referat fra årsmøte som ble avholdt 22.mars 2022. Det deltok 16 personer på årsmøtet, inklusiv styret.

https://lierskogen.no/dokument/referat-rsmte-for-2021-22.mars-2022-signert.pdf

Her er link til årsmeldingen for 2021 som ble tilgjengeliggjort 1. mars 2022, jf. invitasjon til årsmøte den 22. mars 2022. Det ble til sammen delt ut over 1000 invitasjoner til husstander på Lierskogen. 

https://lierskogen.no/dokument/aarsmeldinger/rsmelding-for-2021-lvsl.pdf