Varsel om årsmøte for 2021

Årsmøte avholdes tirsdag 22.mars 2022 kl. 19.00 i storsalen på Samfunnshuset.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 1.februar 2022.

Invitasjon til årsmøte kommer i postkassen i god tid før årsmøtet.

 

Med hilsen

Styret