Vi fikk 30.000kr fra Erik Jølberg stiftelsen

Midlene skal gå til lokalitetene og aktivitetene i Juniorklubben

Lierskogen Vel og Samfunnslag er svært glade for støtten på 30.000kr som Erik Jølberg stiftelsen har bevilget oss og Juniorklubben. Dette er midler som skal benyttes ifm. lokaliteter og aktiviteter for Juniorklubben. Dette er en gledelig nyhet som kommer godt med i forbindelse med oppstarten av Juniorklubben i høst.

En stor takk for støtten til Erik Jølberg stiftelsen!