Kjentmannsposter

Kjentmannsposter for Lierskogen og omegn 2021

Lierskogen Vel og Samfunnslag (LVSL) har laget 20 poster som inngår i Kjentmannspostene for Lierskogen. Noen av postene ligger litt utenfor Lierskogen, men er steder som er godt besøkt av Lierskogens befolkning. Kjentmannspostene vil også bli lagt ut på https://lieropplevelser.no/ (i regi av Lier kommune).

På samfunnshuset henger det det en svart postkasse (TIL HØYRE FOR INNGANGEN) hvor «Startkort» kan hentes. Ute i marka hvor postene er, står det en kode som kan skrives på baksiden av «startkortet». Husk å fylle ut navn, adresse, fødselsdato og mobilnr, slik at vi kan få kontakt med deltakeren.

Ferdigutfylte startkort skal legges i postkassen som er plassert til VENSTRE for inngangen til samfunnshuset (den er også svart ). Alternativt, ta et bilde av forsiden OG baksiden av ferdigutfylt «startkort», og send en epost med dette til styret@lierskogen.no.

LVSL trekker 10 gavekort à 200kr som kan brukes på Liertoppen Kjøpesenter, blant de som leverer inn startkortene innen fristen.

Frist for innlevering av startkortene er 31.12.2021.

Det er ikke nødvendig med kart og kompass for å finne postene, men det er lurt å kunne navigere med dette når en ferdes i skog og mark. Turistforeningen har laget en fin nettside for dette:

https://www.natursekken.no/c1187998/forsok/vis.html?tid=1386459&within_tid=1385931

Vi håper du på din vei observerer mange små og store dyr, fine vekster og annet artig. Legg gjerne ut bilder på FB-sidene til "Lierskogen Vel og Samfunnslag" og "Vi på Lierskogen". Legg gjerne også ut bilder på Instagram under #lieropplevelser

 

Nedenfor er de enkelte postene beskrevet. Dersom noen av postene er blitt borte eller at noen er vanskelig å finne, gi oss et tips om dette epost styret@lierskogen.no.

Postene 11 – 20 finner du ved å følge veier og lett framkommelige stier.

 

Post 1 - Bøsetra

Flere gårder i området brukte Bøsetra til setring og slåttemark i hundrevis av år etter svartedauden. Rundt år 1700 fikk Bøsetra fast bosetting. I 1900 flyttet det siste husmannsparet fra Bøsetra. Kuene var på setra på sommeren. Ei budeie stelte dyrene og bodde i hytta. Melken kjørte de ut på den oppbygde seterveien vi kan se rester av og leverte til Heia meieri.

Posten henger på et tre til høyre for Haugerhytta på Bøåsen. Det er flere veier hit, men posten lar seg kombinere med post 17 Bjønnehytta. Ta av fra Bøveien ved nr. 54 og gå rett opp den bratte bakken. Fortsett innover til saueinnhegningen, opp bakken til venstre. Posten henger på toppen.

 

Post 2 - Obelisken/ Gjellebekk skanse

For svenskekongen Karl 12. var det å ta den norske hærs skanse på Gjellebekk av stor interesse under Den Store Nordiske krigen. Å innta den ville være en nøkkel til seier under felttoget i 1716. Den 23. mars 1716 stormet svenskene gjennom skansens forposter, men da de fikk se selve skanseverket snudde de. Svenskene ønsket så å gå rundt skansen via Hadeland og ta den fra baksiden, men planen ble oppsnappet av det norske vertskapet på Hakadal Verk. En grenader ble sendt gjennom Krokskogen til den en norske øverstkommanderende, General Lutzow, «om at ca. 1000 svenske dragoner var på vei mot Drammen med den hensikt å omringe skansen ved Gjellebekk og angripe de norske troppene i ryggen» - den ukjente grenaderen brukte 27 timer, og er opprinnelsen til Grenaderløpet. Svenskene ble slått i bakhold på Nordrehov - og trakk seg da tilbake.

Les mer om dette her: https://www.1718.no/gjellebekk-skanse/

Posten henger på stolpejakt-stolpen. 

 

Post 3 - Brastadrøysene

På Brastadåsen gravrøysfelt er det sju gravrøyser. Tre ligger tett, mens de andre er mer spredt.
Gravene består av kammer med kantstilte steinheller. Det er kun 500 meter å gå fra friluftsparkeringen ved Damtjern.

Posten henger på et tre på andre siden av stien for informasjonsplakaten.

 

Post 4 - Fosskollen

Til trigpunktet (et varig merket punkt) på Fosskollen er det kun ca. 1,2 km (uten stigning) å gå fra parkeringsplassen på Damtjern. Det er blåmerket sti helt fram til dette unike utsiktspunktet rett over E-18. På vei fram til Fosskollen går en gjennom inngangen til bygdeborgen. Her er det satt opp informasjonstavle om dette gamle ”festningsverket” fra folkevandringstiden (ca. 600 e. Kr).

Posten henger når du kommer ut mot utsiktspunktet- til høyre.

 

Post 5 - Oppsalsetra

Oppsalsetra har siden 1720-årene vært seter for gården Oppsal i Lier. Grunnloven fra 1814 ga bare stemmerett til embetsmenn, borgere, gårdeiere i byene, embetsmenn og de som eide eller leide matrikulert grunn på landet. Det eksisterte ikke noe minstemål for hvor stor eiendommen måtte være for å kvalifisere til stemmerett. Det betød at man i praksis kunne eie en verdiløs myr langt inni granskauen, noe etter hvert mange gikk til anskaffelse av. Stormyra i Vestmarka lå under gården Øvre Opsal, og her ble det fraskilt 400 parseller på 12x13 meter før stortingsvalget i 1882. Dermed fikk de nye jordeierne utstedt et skjøte, et synlig bevis på sin nye rang, og dermed også stemmerett.

Posten henger på den ene stolen til informasjonsplakaten ved hytta.

 

Post 6 - Loddene Reistadåsen/ Skakkleivåsen

Dette turmålet ligger i det området vi kaller Reistadåsen. Vi tar deg med dit for å vise en av tre strammestasjoner (hver med fire betonglodd) på taubanen mellom kalkbruddet på Gjellebekk og sementfabrikken på Engersand. Taubanen gikk i tiden 1917 til 1928.

Posten henger på et tre rett bak de to store loddene. Beste utgangspunkt fra Lierskogen er turstien ved parkeringsplassen ved Damtjern (på motsatt side av Drammensveien).

 

Post 7 - Stuvstjern

Navnet kommer fra ordet stufr som betyr trestubbe. Lite vann nordøst for Reistadlia og syd for Reistadvollen. Utrolig flott badevann om sommeren, med svaberg og gode bademuligheter for barn. Krystallklart vann med småpartier som løper ut i tjernet - et sted der man virkelig kan glede seg over natur og bademuligheter. Det er fint å overnatte her, enten i telt hengekøye eller under åpen himmel.

Posten henger på stolpen hvor skiskiltene står.

 

Post 8 - Glasåsen

Glasåsen er et utsiktspunkt som trolig er Liers mest besøkte turmål. Herfra har en utsikt over hele Lierdalen og åsene inn i Finnemarka.
Ordet glas kommer av skinn eller gjenskinn – dette er det stedet i Lier hvor sola skinner lengst om kvelden.

Posten henger på det trigonometriske punktet (et varig merket punkt).

 

Post 9 - Lyfjell

Beboerne på plassen Lyfjell i Kjekstadmarka har i tiden 1840 – 1900 lagt opp noen steingjerder som kan måle seg med de på Jæren. En kan bare i fantasien male fram hvor mye slit det har vært å rydde og legge opp disse gjerdene.

Følg grusveien forbi Heggsjø fra Kjenner. I enden av vannet er det en liten bakketopp før grusveien fortsetter til et kryss. Ca 100 meter etter bakketoppen, skal du opp i skogen til høyre. Det er et gammelt tre som ligger der. Det er festet et bånd på dette treet. Følg flere bånd skrått opp mot venstre til du treffer på posten Ca 100 meter fra veien. Det er en lang gammel mur som er kjentmannsposten. Posten henger på et tre i nedre del av muren.

 

Post 10 - Grøstadbråten

Posten ligger på jordene til Grøstadbråtan i Grødstadmarka mellom Tranby III og Lierskogen. Dette var en forholdsvis liten plass. Den er ikke å finne på Lier-kartet fra 1844, men i 1846 nevnes plassen for da bodde Ole Nilsen (1823-1888) der med kona Marie Larsdatter – og barna Nils, Maren, Jørgine, Lars, Mathea og Erik. Tre av barna reiste til Amerika.

I 1896 var det nye folk der, da fikk Olaus Larsen kontrakt på plassen for kr. 5 pr år. En regner med at det var arbeidsplikt på Grøstad gård i onnene. Olaus var gift med Nicoline, barn: Laura, Mathilde, Petter og Edvart.

Snart etter århundreskiftet ble plassen fraflyttet.

Posten henger på et ensomt gammelt tre. Gå på opp på det høyeste punktet og følg stien retning pukkverket og du ser det på din venstre side.

 

Post 11 – Brenna

Brenna var husmannsplass under gården Bø og har vært drevet siden 1700 tallet. På 1940-tallet bodde det 9 mennesker her. De hadde da ei ku, en hest og høner. Hovedinntekt kom fra tømmerdrift. Bekken som ga vann til gården var ofte tørr om sommeren. Da måtte alt vann hentes nede ved Slåttebråtan. Det var travle dager og det sies at far i huset som spilte trompet i Hennummusikken kun hadde tid til å øve mellom kl. 6 og 7 på søndager.

Posten henger på grinda. 

 

Post 12 - Damtjern

Gå fra P-plassen og over brua.

Posten henger på et tre der stien til bygdeborgen starter.

 

Post 13 - Delebekken

Posten henger på støtta som markerer fylkesgransa mellom gamle Akershus og Buskerud på Gamle Drammensvei. Herfra kan du følge stien inn i Stabekkmarka, gå til Solli, Rypeveien eller Bøveien. Bekken renner ned i Padderudvannet

 

Post 14 – Gravdalveien

Posten henger i krysset der du enten kan gå opp til masta eller til Ovenstadlia.

 

Post 15 – Heggsjø

Følg Kjennerudveien, deretter Vismutveien i ca 10 m. og så Lyfjellveien. Ved Vismutveien var det tidligere vismutgruve.

Det er fin natur på veien ut til det lille idylliske vannet. I juni blomstrer orkideen Nattfiol, langs veien utover. Den lukter nydelig om kvelden og natta for å tiltrekke seg pollinerende nattaktive insekter.

Posten finner ved stien som tar av til høyre straks du kommer til vannet.    

 

Post 16 – Kuba

Gå ut Bråtaveien fra Drammensveien litt øst for Circle K.

Posten henger på postkassestativet i krysset etter ca. 1 km. Her kan dere ta til høyre opp bakken og komme over til Kjennerfeltet og Liertoppen eller ut i Kjekstadmarka.

 

Post 17 – Bjønnehytta

Dette er hytta til Tranbyspeiderne. Ta av fra Bøveien ved nr. 54 og gå rett opp den bratte bakken.

Vel oppe finner du posten på høyre side der stien går til hytta. Du kan også følge veien videre innover i marka.

 

Post 18 – Ovenstadveien

Veien går parallelt med Rotuelva. Rett før nr. 64 kan du ta til venstre og gå over til Tranby.

Du finner posten ved å følge veien ca. 500 meter.

Du kan også følge Ovenstadveien til den slutter rett før nr. 71. Her kan du ta stien opp til høyre og komme på mange andre fine stier, bl. a. til Asdøljuvet eller Solli.

 

Post 19 - Øvre Grøstadvei

Følg veien nesten helt opp.

Posten henger ved gjerdet der veien går over i sti på venstre side (ikke opp til gården). Herfra kan du følge stien og komme til Tranby eller gå ned til Ovenstadveien.

 

Post 20 - Ulvenvannet (Nordvannet)

Følg Ulvenveien og ta til venstre mot nr. 9 og 11, deretter til høyre.

Posten henger på det røde skuret (pumpehuset) du får på venstre side når du følger veien/stien utover.

Her kan du bade og fiske.

Hvis du følger stien videre, kommer du til Ulven gård. Her var det på 1800-tallet koppergruve.