Årsmøte for 2020

Årsmøte i Lierskogen Vel og Samfunnslag ble avholdt tirsdag 15.juni 2021 kl. 19.00 på Samfunnshuset.

Foruten styret og valgkomitè møtte det 9 personer.

Referatet ligger under "Årsmeldinger og årsmøtereferater" i menyen til venstre.

Med hilsen Styret