Medlemskap i Lierskogen Vel og Samfunnslag

Støtt opp om Lierskogen Vel og Samfunnslag!

Kontingent, fra mars-mars:

 

Du kan betale til Vipps til nummer 508648
eller til konto nr 1503 36 65889

For å tegne privatmedlemskap må du være bosatt i Heia skolekrets i Lier kommune.

Medlemsfordeler:

Lierskogen Vel og Samfunnslag er en forening for innbyggerne i Heia skolekrets i Lier kommune. Foreningen har som formål å jobbe til det beste for bygdas innbyggere i saker som er av allmen interesse, samt å forvalte og drifte Lierskogen samfunnshus slik at stedets innbyggere har et høvelig samlingssted for sosiale og kulturelle aktiviteter.