Økonomisk støtte til Vel og Samfunnslag

Det finnes diverse ordninger om samarbeid med organisasjoner som støtter lokalsamfunn gjennom økonomiske støtteordninger for Vel og Samfunnslag.

Det finnes diverse ordninger om samarbeid med organisasjoner som støtter lokalsamfunn gjennom økonomiske støtteordninger for Vel og Samfunnslag. Vi jobber nå med nye søknader for 2021. Det kan se ut som om at dette resulterer i: