Årsmøte 2020 utsettes inntil videre

Foreløpig planlegger vi å gjennomføre årsmøte i mai 2021, men vi må se an corona reglementet.

Styret kommer tilbake med mer informasjon.

Mvh. Styret