Årsmøte 2020 utsettes inntil videre

Styret håper å kunne gjennomføre årsmøtet i løpet av 1.halvår 2021, men vi må se an corona reglementet.

Styret kommer tilbake med mer informasjon straks vi kan konkretisere tidspunkt.

Mvh. Styret