Årsmøte for 2019

Årsmøte i Lierskogen Vel og Samfunnslag ble avholdt tirsdag 1.september 2020 kl. 19.00 på Samfunnshuset.

Foruten styret og valgkomitè møtte det 7 personer.

Referatet ligger under "Årsmeldinger og årsmøtereferater" i menyen til venstre.

Med hilsen Styret