Varsling om årsmøte for 2019 - UTSATT !!!

Årsmøte 2019 i Lierskogen Vel og Samfunnslag er utsatt inntil videre. Det skulle vært avholdt tirsdag den 24.mars 2020 kl. 19.00 på Lierskogen Samfunnshus.

Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være Styret i hende senest 1.februar 2020. Dette sendes til styret@lierskogen.no

Invitasjon til årsmøte med saksliste og blankett for innbetaling av medlemskontingent kommer i postkassen i god tid før årsmøtet.

Årsmelding for 2019 finner du HER.

 

Vel møtt!!

Med hilsen Styret.