Gang- og sykkelvei mellom Asker og Lierskogen

Ordførerne i Asker og Lier trykker på for finansiering av arbeidet.

Engelsrud Vel og Lierskogen Vel og Samfunnslag har hatt et felles møte med ordførerne i respektive kommuner for å få til en restart av prosessen med etablering av gang- og sykkelvei langs Drammensveien mellom de to kommuner.

Det  var et meget positivt møte som viser det gode samarbeidet mellom kommune. Det samme gjelder samarbeidet med Engelsrud Vel. Utfordringen er vegvesenets finansiering av gang- og sykkelveien.

Resultat av møtet ble et felles brev fra ordførerne i begge kommuner til Statens Vegvesen hvor vi på nytt påpeker viktigheten av denne forbindelsen. Vi mener vi har gode argumenter for å få dette på plass.

I tillegg er det i perioden blitt avklart at denne GS ikke er en del av verken "Oslopakke 3" eller "Buskerudpakkene". Så den må prioriteres og finansieres gjennom andre midler.

Kopi av brevet ligger her.

Godkjent "Detaljregulering for gang- og sykkelvei Fv. 16 Lierskogen" ligger her.

Med hilsen Styret