Årsmøte for 2018

Årsmøte i Lierskogen Vel og Samfunnslag ble avholdt tirsdag 19.mars kl. 19.00 på Samfunnshuset.

Foruten styret og valgkomitè møtte det 16 personer.

Referatet ligger under "Årsmeldinger og årsmøtereferater" i menyen til venstre.

Med hilsen Styret

 

Etter at det formelle årsmøtet var avholdt orienterte Anders Johansen fra Rambøll om planene de har med utbygging av det ca. 220 daa store skogsområdet tilhørende Sagvollen gård. Rambøll er i dialog med Lier kommune og Statens vegvesen om å gjennomføre ulike trafikale tiltak i denne forbindelse (fullverdig kryss på Heiatoppen, rundkjøring ved Kiwi og bygging av sykkel- og gangvei mot Asker).