Høsten 2018

En varm og tørr sommer er over, og vi tar fatt på et nytt halvår med drift av huset og oppfølging av aktuelle saker for Lierskogen Vel og Samfunnslag.

Foruten utleie av Samfunnshuset til anledninger som skal markeres, drift av huset og månedlige styremøter så blir det oppfølging av kommuneplanen som som blir av de viktigste saker for styret å følge opp denne høsten.

Ta kontakt med oss ved behov for leie av lokaler eller saker som berører oss alle i nærområdet.

Med hilsen Styret i Lierskogen Vel og Samfunnslag.