E18 - Støyskjerming av enkeltenheter

Statens Vegvesen har utfordret oss på å komme med innspill på konkrete/spesifikke boliger som er utsatt for støy fra E18.

Det finnes øremerkede midler til støyskjerming av slike boliger. Vi sender oppfordringen videre til innbyggere som mener deres bolig er støyutsatt og vil be dere kontakte Statens Vegvesen (firmapost@vegvesen.no) direkte for å få utredet om boligen er berettiget tiltak.