Lierskogen Vel - Veldedige formål

Foreningen Lierskogen Vel og Samfunns har som formål «å jobbe til det beste for bygdas innbyggere i saker som er av allmenn interesse».

I den forbindelse skal foreningen, på bakgrunn av innkomne søknader, utbetale en andel av medlemskontingenten til gode formål i Heia skolekrets. Med gode formål menes samfunnstjenlige formål.

Styret oppfordrer med dette bygdas befolkning om å komme med forslag til slike gode tiltak, så skal vi vurdere å støtte opp økonomisk om disse.