Avholdt årsmøte for 2017

Årsmøte i Lierskogen Vel og Samfunnslag ble avholdt tirsdag 20.mars kl. 19.00 på Samfunnshuset.

Foruten styret og valgkomitè møtte det 3 personer.

Referatet ligger under "Årsmeldinger og årsmøtereferater" i menyen til venstre.

Med hilsen Styret