Vårt årlige møte med Lier kommune - november 2017

Lierskogen Vel og Samfunnslag har et godt samarbeid med kommunen og har lang tradisjon med å møte kommunens ledelse og administrasjon. Så også i 2017.

Hensikten for Lierskogen Vel og Samfunnslag er å ta opp ulike forhold som påvirker lokalsamfunnet på Lierskogen. Og i den forbindelse har Styret i Lierskogen Vel og Samfunnslag vært i møte med Ordfører og Rådmann.

Vi takker for konstruktiv dialog med kommunens ledelse.

 

Med hilsen

Styret i Lierskogen Vel og Samfunnslag