Kommuneplanen skal rulleres

Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen.

Kommuneplanen gir retningslinjer for hvordan Lier bør utvikles i perioden 2017 – 2028

Kommunen sier det er ønskelig med en framdrift som fører til at kommuneplanen kan vedtas innen utgangen av 2018. Kommunen ønsker innspill i kommuneplanprosessen og åpner for dette gjennom flere arenaer. Bla. ble det bedt om skriftlige innspill fra befolkningen med frist i august 2017.

I den forbindelse har styret i Lierskogen Vel og Samfunnslag laget et notat med innspill på saker som vi arbeider for i vårt lokalsamfunn. Dette notatet kan du lese ved å klikke på linken nedenfor:

"Oversender herved innspill til kommuneplan for Lier 2017-2028 fra Lierskogen Vel og Samfunnslag"

Link til kommunens sider med flere detaljer rundt kommuneplanprosessen:

http://www.lier.kommune.no/politikk-og-samfunnsutvikling/samfunnsutvikling/kommuneplanen/