Dugnad på Samfunnshuset og i vårt nærområde

Den 3. og 4. mai fra kl. 18.00 inviteres du til dugnad på Samhunnshuset og i vårt nærområde.

Det er alltids noe som trengs å vedlikeholdes eller ryddes opp i.

Lierskogen Vel og Samfunnslag tar mål av seg å arrangere dugnad hver vår og høst for å utføre vedlikehold på huset og å rydde i vårt nærområde. Vi har en lang liste med oppgaver som venter, så alle er velkomne til å bidra. Sett av tiden og meld i fra til Magne Nordheim.

Vel møtt til hyggelig sammenkomst og felles innsats for huset og bygda vår.

Med hilsen Styret