Gjennomført årsmøte for 2016

Årsmøte for Lierskogen Vel og Samfunnslag ble gjennomført 8.mars 2017.

Foruten styret og valgkomitè møtte det 2 personer.

Referatet ligger under "Årsmeldinger og årsmøtereferater" i menyen til venstre.

Med hilsen Styret