Årlig møte med Lier kommune

Lierskogen Vel og Samfunnslag har et godt samarbeid med kommunen og har lang tradisjon med å møte kommunens ledelse og administrasjon. Så også i år. Hensikten for Lierskogen Vel og Samfunnslag er å ta opp ulike forhold som påvirker lokalsamfunnet på Lierskogen. Og i den forbindelse har Styret i Lierskogen Vel og Samfunnslag vært i møte med ordfører og Plan-/Bygningssjef.

Referat ligger her.