Oppdaterte priser på leie av Samfunnshuset

Fra 1.januar 2017 er det nye priser for leie av Samfunnshuset.

Prisene har vært de samme i mange år. Nå har styret vedtatt å justere dem.
Alle som leier huset i 2017 betaler de nye prisene, uavhengig av bestillingstidspunkt.
Styret minner samtidig om at ved å bli medlem i Lierskogen Vel og Samfunnslag så er det rabatt å hente. Klikk på linken Innmelding i venstre kolonne.