Allmøte om utviklingen på Lierskogen

Lierskogen Vel og Samfunnslag inviterer til allmøte på Samfunnshuset tirsdag 13. september 2016 kl. 19.00. Tema for møtet er: Hva betyr nærings- og boligbyggingen på Lierskogen for trafikksituasjonen?

Lierskogen Vel og Samfunnslag har invitert Statens veivesen og Lier kommune til å orientere Lierskogens innbyggere om følgene av nærings- og boligbyggingen i bygda. Vi er spesielt opptatt av hvilke tiltak som er tenkt satt inn for å unngå større trafikkproblemer på Drammensveien. 

Avsett denne kvelden og møt opp for å bli orientert og si din mening!

God sommer!