Hjertestarter på Samfunnshuset - Lierskogen

Livredderen som kan brukes av alle.

Dette apparatet gir deg trygghet på at du kan redde liv før helsepersonell kommer til stede. Den er konstruert slik at alle skal kunne bruke den til enhver tid og på et hvilket som helst sted.

En hjertestarter er svært enkel i bruk. En rolig og trykk stemme instruerer og leder deg til å gi førstehjelp.