Gang- og sykkelvei mellom Asker og Lierskogen

Høsten 2015 har det vært stor aktivitet på flere fronter for å få til Gang- og sykkelvei mellom Engelsrud i Asker og Lierskogen.

Velforeningene på Lierskogen og Engelsrud har gått sammen for å legge press på kommunene, fylkeskommunene og Statens Vegvesen for å få realisert en gang- og sykkelvei på den trafikkerte strekningen. Veien benyttes av mange hver dag, på tvers av kommune/fylkesgrensen. Dette er siste strekning som mangler gang- og sykkelvei mellom Oslo og Drammen.

I oktober 2015 ble det gjennomført et møte i Asker Rådhus hvor alle relevante parter var representert; Asker kommune, Lier kommune, Akershus fylkeskommune, Buskerud Fylkeskommune, Statens vegvesen region øst og Statens vegvesen region sør. Det ble laget to oppfølgingsbrev til Statens vegvesen, én signert Velforeningene og én signert kommunens ordførere.

I november hadde vi en helsides oppslag i Lierposten om samme sak.

Så får vi se om det prioriteres og bevilges midler til dette formålet. Vi fortsetter iallefall å følge opp saken.