Innkjøp og utplassering av benker

Styret i Lierskogen Vel og Samfunnslag har gått til innkjøp av benker som er tenkt utplassert i lokalområdet.

Styret har kjøpt inn to benker. De er kjøpt av Bergsmarksetra ressurssenter. Disse er tenkt uplassert i Lierskogen sentrum til felles benyttelse for våre turglade innbyggere.