Årsmøte 2015

Årsmøte ble avholdt 25.mars 2015. Årsmelding for 2014 og referat fra årsmøtet er lagt ut på web-sidene i PDF-format.

Følg linken:

Årsmeldinger og årsmøtereferater