Trefelling i Bjørkelunden

Det er flere årsaker til at styret har besluttet å rydde Bjørkelunden for trær.

Hovedårsaken er at trærne med årene har blitt så høye og velvoksne at de utgjør en fare for Samfunnshuset ved sterk vind. Styret har i lengre tid vurdert tiltak, deriblandt tynning, men har kommet frem til at eneste sikre løsningen er full rydding. Dette er i overensstemmelse med grunneier og kommune.
Styret har videre tenkt at arealet kan utnyttes og videreutvikles til felles glede, i og med at Heiehallen har lagt beslag på tidligere uteareal. Styret ønsker å bidra med midler til videreutvikling av området. Kom gjerne med idéer og forslag.

Med hilsen
Styret
Lierskogen Vel og Samfunnslag