Minneord om Knut Roar Bakken

Det var med stor sorg vi mottok melding om at Knut Roar Bakken døde brått på skitur i Kjekstadmarka mandag 2. februar. Lierskogen har mistet en samfunnsengasjert og positiv person som stod på for lokalsamfunnet sitt, og vi har mistet en god venn.

Knut var født og vokste opp i Oslo. Han valgte militær utdanning og jobbet i forsvaret i over 25 år. I den tiden tjenestegjorde han blant annet i Nord-Norge og var to perioder i utlandet. Han var også en periode pressetalsmann for forsvarets overkommando. Knut valgte å pensjonere seg fra forsvaret i 2007.

Knut flyttet til Lierskogen i 1986 og fikk nesten 30 år av livet sitt her. Han var «ung i sinn og skinn» og glad i friluftsliv og holdt seg i form med blant annet mange fine turer i Kjekstadmarka. Om vinteren ble skiene flittig brukt i terrenget innover mot ROS-hytta. Han elsket disse turene, men det var også på en slik tur livet brått tok slutt.

Som den samfunnsengasjerte personen som Knut var ble det naturlig for han å ta sin tørn for fellesskapet i bygda. Han kom inn i styret i Lierskogen Vel som sekretær i 2007. Med sin arbeidsbakgrunn var dette et verv som passet Knut bra. Da Velet i 2012 skulle velge ny leder var det naturlig å spørre Knut om han kunne overta. Som den positive personen han var sa han seg villig til å ta også den oppgaven. Under fusjonen mellom Lierskogen Vel og Lierskogen Samfunnslag, til dagens Lierskogen Vel og Samfunnslag, var Knut en svært sentral person. Det var også naturlig at det var Knut som skulle være leder i den nye, sammenslåtte foreningen.

Knut var en leder som var flink til å delegere oppgaver og få fram det positive i hver enkelt som satt i styret. Samtidig var det han som bandt sammen trådene og drog konklusjonene før vedtakene ble fattet. Han var en samlende person og en med sans for god humor – en som det var lett å bli glad i. Knut var en person en kunne stole fullt og helt på og han brant for alle saker styret jobbet med; enten det var trafikksikring, folks trygghet i hverdagen, uttalelser til reguleringsplaner eller utforming og forskjønning av sentrum på Lierskogen.

Knut ble bisatt i Tranby kirke tirsdag den 10. februar.

Knut vil bli savnet, ikke bare for den jobben han gjorde, men mest for den personen han var. Vi vil takke han for det han har gitt oss av gode minner gjennom det arbeidet han la ned for Lierskogen Vel og Samfunnslag gjennom flere år! Våre tanker går til Lise, Anne-Marie og Christine med familie i den tunge stunden med savnet av en kjær ektefelle, far og bestefar.

Vi lyser fred over Knuts minne!