Årlig møte med kommunen

Vellet har hvert år et møte med kommunens ledelse hvor vi tar opp aktuelle saker for Lierskogens innbyggere. Møtet i 2014 ble avholdt i november og omfattet følgende punkter / saker:

Punkter / saker vi tok opp med kommunen i møtet i november 2014:

Gjennom 2015 vil vellet arbeide med og følge opp disse punktene.