Økning i antall medlemmer i Lierskogen Vel og Samfunnslag

I løpet av siste året har vi hatt en betydelig økning i antall medlemmer i foreningen. Medlemsregisteret viser nå 11 bedrifter og over 200 husstander.

Dette er vi meget godt fornøyd med. Det viser at folk i bygda er engasjert og ønsker å ta vare på både Samfunnshuset og nærområdet vårt.