Medlemskap i Lierskogen Vel og Samfunnslag

Medlemskap løper fra årsmøte til årsmøte, som normalt holdes i mars.

Kontingent:

Du kan betale med Vipps #508648 eller til kontonr 1503 36 65889
Husk å merke innbetalingen med navn! Vi sender ut nyhetsbrev til medlemmer som oppgir epostadresse.


* For å tegne privatmedlemskap må du være bosatt i Heia skolekrets i Lier kommune.
 

Medlemsfordeler:

Lierskogen Vel og Samfunnslag er en forening for innbyggerne i Heia skolekrets i Lier kommune. Foreningen har som formål å jobbe til det beste for bygdas innbyggere i saker som er av allmen interesse, samt å forvalte og drifte Lierskogen samfunnshus slik at stedets innbyggere har et høvelig samlingssted for sosiale og kulturelle aktiviteter.