Årsmeldinger, årsmøtereferater og instruks for valgkomiteén

For å åpne dokumentene, klikk på årstallene i tabellen.

 

Årsmelding (pdf) Årsmøte referat (pdf)
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  Mars 2012
 2012  Mars 2013
 2013  Mars 2014
 2014  Mars 2015
 2015  Mars 2016
 2016  Mars 2017
 2017  Mars 2018
 2018  Mars 2019
 2019  September 2020
 2020  Juni 2021
 2021  Mars 2022
 2022  Mars 2023
 2023  

 

Instruks for valgkomiteén finnes ved å klikke her.