Årsmelding 2013

Årsmelding for Lierskogen Vel og Samfunnslag 2013

Styret har bestått av:

Leder:  Knut Roar Bakken
Nestleder: Arne Flatebø
Kasserer: Leif Erling Grefsrud
Sekretær: Magne Nordheim
Styremedlem:  Espen Sagvolden
Styremedlem: Øystein Grindalen
Varamedlem: Helle Moe Johnsen
Varamedlem: Tore Mejlænder-Larsen
   
Revisor: Jens Gravdal
Valgkomité: May Britt Norup og Carl Fredrik Leegaard
Vaktmester: Kari Flåten

Styrets arbeid:

Foreningen har som formål å jobbe til det beste for bygdas innbyggere i saker som er av allmenn interesse, samt å forvalte og drifte Lierskogen samfunnshus slik at stedets innbyggere har et høvelig samlingssted for sosiale og kulturelle aktiviteter.

Det har i perioden vært avholdt 12 styremøter og ett møte med kommunens ledelse hvor blant annet disse sakene er behandlet: