Ordensreglement for Lierskogen samfunnhus

 1. Utleie avtales med vaktmesteren. Eventuell avbestilling må gis i god tid før leiedag (jfr. avtale om leie). Leien betales til vaktmesteren mot kvittering.

 2. Ved alle større arrangementer må det utnevnes ordensvern som er ansvarlig for ro og orden i og omkring samfunnshuset under tilstelningen. Likeledes må lensmannen og brannsjefen i Lier varsles. Arrangørene skal utpeke en ansvarlig brannvakt som skal være tilstede under hele arrangementet. I følge brannforskriftene må ikke flere enn 100 personer oppholde seg i Storsalen og/eller 50 personer i Lillesalen til samme tid.

 3. Ved tilstelninger skal arrangøren vite hvordan husets brannslokningsapparater brukes og hvor nødutgangene er. Vaktmesteren orienterer om dette.

 4. Arrangøren blir instruert av vaktmesteren om hvordan oppvaskmaskinen brukes. Forskriften om oppvask følges. Mangelfull eller slurvete vask fører til trekk i depositum.

 5. Leietakeren er ansvarlig for enhver skade som måtte oppstå på hus og inventar. Erstatningen betales til vaktmesteren.

 6. Vaktmesteren orienterer om hvordan ryddingen skal foregå og anviser lagringsplass for avfallet. Feil og mangler fører til trekk i depositum.

 7. Forsiktighet må utvises ved bruk av levende lys.

 8. På hverdager og søndager skal det være stille innen kl. 23.00 og lokalene skal være ryddet innen kl. 24:00. Fredager og lørdager skal tilstelningen være avsluttet senest kl. 01:00 og lokalene ferdig ryddet innen kl. 02:00.

 9. Hvis lokalene er bortleiet til flere leietakere samtidig og disse ikke tar nødvendig hensyn til hverandre, skal eventuelle klager forelegges vaktmesteren. Leietakerne skal ikke klage direkte til hverandre.

 10. Om en bruker (leietaker eller gjest) ikke overholder de regler som er fastsatt, kan styret for kortere eller lengre tidsrom utelukke vedkommende fra huset.

 11. Leietakeren må ikke foreta installasjoner uten samtykke fra styret.