Priser og betingelser

Medlemmer får 10% rabatt ved leie - alle i Heia skolekrets oppfordres til å melde seg inn i Lierskogen Vel og Samfunnslag.

PRISER FRA OG MED 1. JANUAR 2024

Leieareal

Hverdag

Fre/Lør/Søn

Helligdager og 16. mai

Hele samfunnshuset

 kr   2 500

 kr 6000  kr 6000

Storesal med kjøkken og kjøl

 kr   2 000

 kr 5000  kr 5000

Lillesal med kjøkken og kjøl

 kr   1 600

 kr 4500

 kr 4500

Spesialpriser

 

Nyttårsaften, inkl. 1.dag (Kun hele huset kan leies)

 kr    9 600

2 helgedager - Hele huset (fred-lørd eller lørd-søndag)

 kr    9 000

Hele helgen - Lillesal

 kr    6 000

Hele helgen - Store sal

 kr    8 400

Hele helgen - Hele samfunnshuset

 kr    10 800

Booking:
Kontakt vaktmester Rudi Remme på lierskogen.samfunnshus@gmail.com for å avtale leie av lokalene. Sjekk kalenderen om datoen du er interessert i er ledig, og oppgi gjerne følgende informasjon:

Tidspunkt for nøkkeloverlevering:
Overlevering skjer etter avtale. Nøkkelen kan mottas fra kl 10 om morgenen, eventuelt tidligere dersom det ikke har vært arrangement kvelden før.
 

Ved planlagt gjentatt leie innenfor en 12-månedersperiode oppnås følgende rabatter:

Her er noen av leiebetingelsene: