Priser og betingelser

Priser og betingelser for leie av Samfunnshuset, gjeldende fra 1. januar 2021.

Medlemmer får 10% rabatt ved leie - alle i Heia skolekrets oppfordres til å melde seg inn i Lierskogen Vel og Samfunnslag.

Leieareal

Hverdag

Fre/Søn

Lørdag

Hele samfunnshuset

 kr   2 000

 kr   4 000

 kr   5 000

Storesal med kjøkken og kjøl

 kr   1 500

 kr   3 000

 kr   3 500

Lillesal med kjøkken og kjøl

 kr   1 000

 kr   2 000

 kr   2 500

Spesialpriser

 

Nyttårsaften, inkl. 1.dag (Kun hele huset kan leies)

 kr    8 000

2 helgedager - Hele huset (fred-lørd eller lørd-søndag)

 kr    7 500

Hele helgen - Lillesal

 kr    5 000

Hele helgen - Store sal

 kr    7 000

Hele helgen - Hele samfunnshuset

 kr    9 000

Ved planlagt gjentatt leie innenfor en 12-månedersperiode oppnås følgende rabatter:

Her er noen av leiebetingelsene: